BKfix hecht belang aan uw privacy.

Ondernemingsnummer: BE 0682.655.910

BKfix respecteert jouw privacy en stelt alles in het werk deze te beschermen. We zijn compliant met de GDRP/AVG wetgeving (Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens). Met de publicatie van deze tekst informeren we je over ons privacybeleid en het juridische kader ervan.
BKfix, verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.

Jouw elektronische contactgegevens (e-mail, IP, social media, …) kunnen, zoals hierboven aangegeven, door BKfix worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien je hiermee ingestemd hebt. Evenwel is jouw voorafgaande instemming niet vereist wanneer BKfix elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten (inclusief gratis diensten zoals accounts, bedrijfsvermeldingen, …), gebruikt voor direct e-mail marketing. 
Voor de optimale werking van sommige van onze diensten (zoals bedrijfsvermeldingen, gebruikersaccounts, …) ontvang je e-mails die inherent deel uitmaken van de service, waardoor ze geen uitschrijflink bevatten (uitschrijven kan in dit geval door het account volledig te verwijderen en zo ook de dienst stop te zetten). Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou gevraagd wordt en de legitieme belangen van BKfix om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden inzake privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer of om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot BKfix, Parklaan 3, 9140 Temse, info@bkfix.be
Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BKfix, BKfix, Parklaan 3, 9140 Temse, info@bkfix.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. BKfix kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de BKfix website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de BKfix website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.